loading1
loading2

Dom nad Dębem

Dom nad dębem zlokalizowany jest na stromym zboczu o spadku w kierunku południowym. Idea bryły budynku oraz jej lokalizacji jest wynikiem uwarunkowań lokalnych, geograficznych oraz szacunku do zastanego kontekstu krajobrazowego.

Budynek funkcjonalnie został podzielony na dwie strefy, które swoje odzwierciedlenie mają w sposobie formowania bryły budynku. Dolną część stanowi strefa dzienna, którą postanowiliśmy wtopić w istniejące ukształtowanie terenu, a górną – strefa nocna. Dzięki takiemu rozbiciu bryły jej górna część, ze względu na mniejszy gabaryt, nie dominuje nad otoczeniem.

Istniejące zagospodarowanie działki stanowiła studnia oraz kilkudziesięcioletni dąb, od którego zaczerpnięta została nazwa domu.

 

INFO

Autorzy

Damian Strug, Mateusz Smoter

Powierzchnia

210 m²

Projekt

2019

Status

W trakcie realizacji