loading1
loading2

Rynek w Limanowej

Najważniejszym założeniem kompozycyjnym koncepcji rewitalizacji limanowskiego Rynku było uhonorowanie Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej, będącej dominantą nie tylko placu, ale dla całego miasta.

Zachowana została główna oś kompozycyjna biegnąca z ul. Matki Boskiej Bolesnej w stronę bazyliki. Na obszarze Rynku w pasie głównej osi nie znalazły się żadne obiekty kubaturowe, meble ani zieleń, które mogłyby zaburzyć kadr. W poziomie posadzki oś została podkreślona oświetleniem punktowym. Widok na bazylikę został zaznaczony również w południowej części placu oraz wzdłuż arkad przy północnej pierzei.

 

INFO

Autorzy

Damian Strug, Mateusz Smoter

Projekt

2016

Status

Koncepcja

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Limanowej